AGENDA

Wakker worden van de hoofdpijn

Zondag 04 April 2010 om 08:30:00 :

Wakker worden van de hoofdpijn

Orthopedisch Manueel Therapeuten (OMT-ers) behandelen klachten aan het bewegingsapparaat met manueeltherapeutische behandeltechnieken en trainings- en houdingsadviezen. Wellicht denkt u bij hoofdpijnklachten niet aan een oorzaak in het bewegingsapparaat. Toch bezoeken veel patiŽnten met hoofdpijnklachten, waarbij geen andere oorzaak gevonden is, de praktijk van de OMT-ers.. In dit artikel beschrijven wij een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk.

Gerard van Dam

Gerard van Dam (dit is niet de echte naam van onze patiŽnt) is 55 jaar. Van beroep is hij fysiotherapeut. Gerard werkt erg hard, zeker 40 uur per week onderzoekt of behandelt hij een patient. Onderdeel van zijn werk vormt ook het invoeren van gegevens en verslagen in de com- puter. Gerard is twee keer per week te vinden op de golfbaan. Hij is rechtshandig, golft met handicap 36. Daarnaast is hij gelukkig getrouwd, er zijn geen problemen. De algehele gezondheid is goed, Gerard gebruikt cholesterolverlagende medicijnen en bij hoofdpijnklachten gebruikt hij paracetamol.

De klachten van Gerard van Dam

De klachten van Gerard van Dam Sinds 5 jaar wordt Gerard 1 keer in de 6 a 7 weken wakker van de hoofdpijn. Tot nu toe heeft Gerard geen idee wat de klachten provoceert. De pijn begint in het achterhoofd, boven aan de nek, en breidt zich dan uit naar de linkerslaap. De klachten beginnen altijd 's nachts en duren dan minstens 2 dagen en nachten. Met twee parace- tamol gaat de pijn weg, maar komt de volgende nacht terug. Al jaren is er een beperking in de draaibeweging van de nek naar links. Wanneer Gerard van Dam zijn hoofd naar de linker schou- der beweegt, voelt dat erg stijf en de beweging is slechts in beperkte mate mogelijk. Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 geen pijn aangeeft en 10 betekent dat de pijn ondraaglijk is, scoort Gerard een 8 voor de zijwaartse beweging van het hoofd naar links. Een gevoel van spanning in het linker nek/schoudergebied is overdag continu aanwezig.

Achtergrond

Gerard van Dam heeft geen medisch verleden in ziekenhuizen. Uit het intakegesprek zijn er de volgende opvallende zaken naar voren gekomen die mogelijk met de huidige klacht te maken heb- ben. Als 6-jarige jongen heeft Gerard last gehad van migraine. De klachten traden even vaak op als nu het geval is. Medicatie heeft destijds goed geholpen en de migraine is lange tijd niet meer terug gekomen. Twintig jaar geleden heeft Gerard van Dam, tijdens een vakantie, zijn voor- hoofd heel hard gestoten tegen een houten balk. Hij viel onderuit, stond daarna weer op en had de volgende dag geen last meer. De afgelopen jaren hebben er uitgebreide tandartsbehande- lingen plaatsgevonden. Hier heeft Gerard van Dam goed op gereageerd zonder pijn in de kaken of oren.

Radiodiagnostiek

Op Gerard van Dam's verzoek heeft de huisarts Rontgenfoto's van alle nekwervels laten maken.

Verslag radiologie

Cervicale wervelkolom: Wervels goed in lijn, nor- male lordose. Geen hoogteverlies. Tussenwervel- ruimtevernauwing op het niveau C6-C7. Driekwart- opnamen: aan de linkerzijde bevomdt zich geringe uncovertebraalarthrosis op het niveau C6-C7, geen facetarthrosis aanwezig. Rechts: geringe uncover- tebraalarthrosis C6-C7, geen facetarthrosis. Geen halsribben.

Behandeling tot nu toe

Gerard van Dam wacht bij klachten maximaal 2 dagen met het verzoek aan een collega om zijn nek te behandelen. Behandeling door een collega manueeltherapeut wordt steeds zo snel mogelijk ingezet. Na manipulatie van de boven- ste nekwervels, waarbij de bewegingsbeperking met een snelle beweging wordt weggenomen, verdwijnt de hoofdpijn direct. Toch blijven de bewegingsbeperkingen naar draaien en zijwaarts bewegen bestaan. Om de hoofdpijnklachten te voorkomen gebruikt Gerard van Dam al langere tijd een orthopedisch hoofdkussen. Hij denkt ech- ter dat zijn slaaphouding geen klachten veroor- zaakt.

Hulpvraag

Gerard heeft flinke hinder van de klachten en zou graag voorgoed van de klachten verlost wil- len zijn.

OMT onderzoek

Er zullen in ieder geval twee onderzoeken plaats- vinden: een basisonderzoek naar de lichaams- houding en de bewegingen van de wervelkolom op het moment dat er geen hoofdpijn is en het- zelfde onderzoek op een moment van hoofdpijn. De OMT-er meet de grootte van de bewegings- uitslagen die in de wervelkolom als totaal en per gewricht plaatsvinden en beoordeelt de kwaliteit van de bewegingen: soepelheid, stugheid, anders dan de bewegingen van de andere lichaamszijde, etc. Ook wordt de pijn van de patiŽnt in een score omgezet en beoordeeld op relevantie voor dit klachtenpatroon. Er is geen aanwijzing om ook de kaakgewrichten bij het onderzoek te betrekken. De gevonden bewegingsbeperkingen of vergrootte bewegingsuitslagen zullen met elkaar worden vergeleken, waarna een gerichte behandeling kan plaatsvinden om de hoofdpijn te voorkomen. Voor en na iedere behandeling worden de beperkte of overbeweeglijke gewrich- ten onderzocht en beoordeeld. In dit artikel wordt alleen het basisonderzoek besproken, de reden achter de ingezette eerste behandeling en de reacties hierop in de eerstvolgende week.

Basismeting

De patiŽnt staat en de OMT-er bekijkt Gerard vanuit verschillende hoeken. Opvallend: een lichte scheefstand van de lendenwervelkolom naar rechts, de borstwervelkolom vertoont een vlak gedeelte tussen de schouderbladen, de lin- kerschouder staat duidelijk hoger dan de rechter schouder, de halswervelkolom staat scheef naar rechts boven de tweede borstwervel. Uitslagen van het algeme- ne bewegingsonderzoek: Bewegen van de nek naar links opzij is fors beperkt en voelt voor de therapeut harder aan dan bij mannen van deze leeftijd gevoeld wordt. De pijn bij deze beweging wordt als fors (een 8 op een schaal van 0 tot 10) ervaren. Achterover bewegen met de nek gaat beter dan gebruikelijk op deze leeftijd, de overige bewegingen van de hals- wervelkolom zijn conform de verwachting op deze leeftijd. Er is een links/ rechts verschil in bewe- ging in de schoudergor- del bij het optillen van de schouder: de linker schouder kan minder goed opgetild worden. Wanneer de bewegingen in bepaalde combinaties worden uitgevoerd blijkt het voor Gerard moeilijk om het hoofd achterover, naar links opzij en naar rechts gedraaid te bewegen. Het eindgevoel van deze beweging is verhard. De beweging wordt verder specifiek onderzocht en geanalyseerd. Bij het specifieke bewegingsonderzoek worden alle wervelbewegingen ten opzichte van de onderliggende wervels onderzocht en beoordeeld op kwaliteit en kwantiteit van bewegen. Uit dit onderzoek komen een paar specifieke bewe- gingsbeperkingen naar voren: het linkergewricht van het achterhoofd en de bovenste halswervel kan niet goed buigen, De tweede en derde hals- wervels bewegen niet goed naar links opzij en kunnen niet goed naar links draaien ten opzichte van de respectievelijk de derde en vierde hals- wervel. De derde borstwervel draait niet goed naar links ten opzichte van de vierde borstwervel. Er zijn geen bewegingsbeperkingen gevonden in het op de Rontgenfoto aangetoonde uncarthrose- gebied C6C7 (zesde en zevende halswervel).

Verschillen bewegingsdiagnostiek met Rontgendiagnostiek

OMT-ers zien graag functiefoto's om de beperkin- gen van de nek beter in beeld te brengen, hierbij wordt de patiŽnt gevraagd naar de pijnlijke stand te bewegen en dan wordt daar een foto van gemaakt. Helaas zijn er geen foto's gemaakt in de eindstand van de beperkte bewegingen, dit vond het ziekenhuis niet nodig. Mogelijk zijn de redenen van de bewegingsbeperking in het derde en vierde halswervelgebied dan wel zichtbaar. Ervaren en in beelddiagnostiek getrainde OMT- ers zullen ook de nu gemaakte foto's kunnen interpreteren met betrekking tot de gevonden bewegingsbeperkingen en aan de hand daarvan een juiste en voor de patiŽnt veilige behandeling instellen.

Therapie

Draaimanipulaties in de nek worden tegenwoor- dig vermeden in verband met gevaar voor het bovenste gedeelte van de halswervelkolom en de arteria vertebralis, een belangrijke slagader die de hersenen van bloed voorziet. Er is ook nu gekozen voor een veilige manipulatie waarbij geen problemen in dit gebied kunnen ontstaan. Er is een manipulatie van de tweede halswervel ten opzichte van de derde halswervel gedaan, waarbij het linkergewrichtje met een snelle beweging de beweeglijkheid heeft teruggekre- gen die vergelijkbaar is met de beweeglijkheid van het rechtergewrichtje. Dit is ook met een de arteria vertebralis, een belangrijke slagader die de hersenen van bloed voorziet. Er is ook nu gekozen voor een veilige manipulatie waarbij geen problemen in dit gebied kunnen ontstaan. Er is een manipulatie van de tweede halswervel ten opzichte van de derde halswervel gedaan, waarbij het linkergewrichtje met een snelle beweging de beweeglijkheid heeft teruggekre- gen die vergelijkbaar is met de beweeglijkheid van het rechtergewrichtje. Dit is ook met een manipulatie bewerkstelligd voor de derde en vierde borstwervel. Hierna is de derde rib links gemanipuleerd omdat deze te hoog bleef staan ten opzichte van de rechterrib. Na de behande- ling staan de schouders weer op gelijke hoogte en kan de nek aanmerkelijk makkelijker en verder naar links opzij bewegen en naar links draaien.

Dag na de behandeling

De pijn score bij nekbewegingen naar links opzij en draaien naar links is gezakt van 8 naar 5. In de linkerschouderregio is het gevoel veranderd: Gerard heeft het gevoel dat er geen zware steen meer op de schouder drukt. De nekbeweging naar links opzij is normaal beweeglijk.

2 dagen na de behandeling

In reactie op alle manipulaties en onderzoeken is de bekende hoofdpijn twee nachten terug geko- men, maar minder intensief dan de laatste jaren het geval was. Met paracetamol verdwenen de klachten. De beweeglijkheid van de nek naar links opzij blijft goed.

5 dagen na de behandeling

De hoofdpijnklachten zijn verminderd zonder extra behandeling, De beweging van de nek naar links opzij blijft onveranderd sterk verbeterd, nog wel wat pijn aan het begin van de beweging, maar Gerard komt nu door de pijn / blokkade heen, zo ook bij het terugbrengen naar de nor- maal stand.

Een week na de behandeling

Gerard komt tevreden terug voor de volgende behandeling. Hij heeft gemerkt dat zijn zithou- ding is verbeterd en de nek tot rust komt wan- neer hij zijn schoudergordel in de gaten houdt: schouders op gelijke hoogte houden geeft de nek meer beweeglijkheid en voorkomt het terugke- ren van beperkingen. Het verdere behandelplan wordt besproken, naar verwachting zijn drie of vier zittingen orthopedische manuele therapie afdoende om Gerard's klachten weg te nemen. Daarnaast moet hij de sport-, ergonomische en bewegingsadviezen gaan opvolgen om recidief ding is verbeterd en de nek tot rust komt wan- neer hij zijn schoudergordel in de gaten houdt: schouders op gelijke hoogte houden geeft de nek meer beweeglijkheid en voorkomt het terugke- ren van beperkingen. Het verdere behandelplan wordt besproken, naar verwachting zijn drie of vier zittingen orthopedische manuele therapie afdoende om Gerard's klachten weg te nemen. Daarnaast moet hij de sport-, ergonomische en bewegingsadviezen gaan opvolgen om recidief te voorkomen.

Met dank aan:

Jenny Richter, Jan Loopik en Hans van den Berg voor het opzetten en uitwerken van deze casustiek.

ACTUEEL


Praktijk aangeboden in Nunspeet


Hierbij bied ik mijn praktijk voor orthopedische manuele therapie ter overname aan. De praktijk ligt in de regio Noord-Veluwe. Het betreft een eenmans-praktijk die ruim 40 jaar bestaat en een regio functie heeft. Er zijn meerdere overname scenario's bespreekbaar.

Tel. nr. ; 06 20108592 (Rob Steketee, Nunspeet)
Trainingen Najaar 2016 Breederode Instituut Rotterdam
Carriere aangeboden voor een ondernemende Manueel Therapeut


Wie/wat is: Kliniek KOMT goed!! ?
- een kleine gespecialiseerde praktijk
- groot in keten denken
- persoonlijke aandacht voor de client
- behandelingen volgens orthopedisch manueel concept
- behandelingen klachten in nek- en faciaal gebied (Crafta)
- gevestigd in Burgum (Friesland)
Onze praktijk is onderdeel van een groot netwerk van samenwerkende praktijken uit diverse disciplines in de gezondheidszorg. Denk daarbij o.a. aan: fysiotherapie,psychosomatiek, osteopathie,logopedie en tandartsen. Deze samenwerking, maar bovenal onze zeer specialistische zorg en persoonlijke aandacht, maken dat wij bezocht worden door clienten uit de hele noordelijke regio.

Wie zoeken wij?
- een collega met een van de volgende opleidingen: OMT, SOMT of Musculo-skeletaal
- een nauwkeurige werker, met een clientgerichte visie
- een ondernemer, meedenker en teamplayer
- een betrouwbaar persoon met passie voor het vak
- communicatief vaardig en bij voorkeur Fries kunnen verstaan

Wat bieden wij?
Een goedlopende praktijk, met een grote diversiteit aan behandelingen. Ben je bereid om je passie om te zetten in commercieel denken en bewegen als een investering voor de toekomst te zien ,dan willen wij graag met jou in contact komen . Beginnen met een VAR, uitbreiden tot zakelijke partner is mogelijk.

Meer info?
Zie onze website: www.kliniek-komtgoed.nl

Reageren?
kliniekkomtgoed@outlook.comBen jij de Manueel Therapeut die onze organisatie wil komen versterken? (Medicort)


Wij zoeken een afgestudeerde manueel therapeut (O.M.T. of Maitland)

ARCHIEF

18-01-2015

:

PAO Wengen 2015

15-11-2013

:

PAO Wengen 2014

14-06-2013

:

N.A.O.M.T. Symposium 2013

18-04-2013

:

De N.A.O.M.T.-ledencontactda ...

12-11-2012

:

Post Academisch Onderwijs We ...

20-09-2012

:

European Course Tour 2012

01-12-2011

:

Ledencontactdag met A.L.V.

25-06-2011

:

Cursus: Het plastische brein ...

09-06-2011

:

N.A.O.M.T. Social Event

28-04-2011

:

Cursus: Pijn (I.T.O.N. Cursu ...

27-09-2010

:

PAO-Wengen Cursussen 2011

30-08-2010

:

N.A.O.M.T. Symposium, inschr ...

19-05-2010

:

Ledencontactdag N.A.O.M.T.

28-02-2010

:

Uitnodiging PAO Wengen cursu ...

06-02-2009

:

Wie gaat er mee naar Rome in ...

08-06-2008

:

IFOMT-congres in de Doelen i ...

16-11-2006

:

workshop 'klinisch redeneren ...