AGENDA

Manuele Therapie bij heuparthrose

Vrijdag 21 December 2007 om 12:00:00 :

Manuele Therapie bij heuparthrose

Van de manueel therapeut wordt steeds meer verwacht dat het professioneel handelen evidence based onderbouwd wordt. De manueel therapeut kan met de komst van de professional master Orthopedische Manuele Therapie (OMT) opleiding verwachten nieuwe relevante producten aangeboden te krijgen voor de dagelijkse praktijk.

Dit artikel is gebaseerd op de publicatie ?Een evidence based manueeltherapeutisch behandeprotocol met objectivering van behandelresultaten.?

Recentelijk is door een projectgroep van de professional master OMT een Best Practice Ontwerp (BPO) en Behandelprotocol ontwikkeld voor de manueel therapeutische behandeling van pati?nten met heuparthrose. In het beschreven best practice ontwerp omtrent heuparthrose komen alle facetten van evidence based manueel therapeutisch handelen aan bod. In MoveMens geven de ontwikkelaars van het product u alvast een voorproefje.

Heuparthrose

Arthrose kan theoretisch in elk synoviaal gewricht voorkomen. Arthrose van het kniegewricht komt het meest voor, gevolgd door arthrose van het heupgewricht. Gebaseerd op huisartsregistraties blijkt dat er in 2000 circa 230.000 mensen in Nederland klachten hadden ten gevolge van heuparthrose. De aandoening komt drie keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. (RIVM)

?Uw vraag, onze uitdaging?

Op een oproep vanuit de Hogeschool Utrecht aan het manueel therapeutisch werkveld, met de slogan ?Uw vraag, onze uitdaging?, is door Harm Baijens van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort gereageerd. Hij vroeg een projectgroep van de professional master OMT opleiding een ?state of the art? behandelprotocol op te stellen voor de manueeltherapeutische behandeling van heuparthrose. De projectgroep heeft vervolgens van september 2006 tot en met mei 2007 aan deze vraag gewerkt. Hieruit is een BPO en behandelprotocol ontstaan, welke succesvol ge?mplementeerd is bij de opdrachtgever.

Best Practice Ontwerp

Het best practice ontwerp vormt het fundament van het ontwikkelde behandelprotocol. In lijn met evidence based handelen is ervoor gekozen om naast de (geringe) bewijskracht uit studies waarde te hechten aan de meningen van experts bij het formuleren van zowel stellingen als de conclusies in het BPO. De meningen van de experts hebben echter geen invloed gehad op de beschreven categorie van bewijs (Shekelle et al 1999) of klinische relevantie (van Tulder et al 2003) van studies.

Behandelprotocol

Het door de projectgroep ontwikkelde manueel therapeutische behandelprotocol is een combinatie van hoofdzakelijk a) de manuele verrichtingen zoals beschreven en onderzocht door Hoeksma et al 2004 en b) de medische training zoals beschreven door van van Baar et al 1999. Deze combinatie tussen manuele therapie en oefentherapie blijkt uit onderzoek van Bang et al 2000 en Deyle et al 2000 meer effectief dan oefentherapie alleen op respectievelijk functionele uitkomstmaten en functie, pijn en kracht. Als derde aspect van het ontwikkelde manueel therapeutische behandelprotocol wordt, in lijn met de KNGF Richtlijn ?Artrose heup-knie?, aandacht besteed aan psychosociale factoren (?gedrag en levensstijl?). Dit is van belang voor een optimale uitkomst van het behandelprotocol en het langetermijneffect van de behandeling (van Baar et al 1999, Veenhof et al 2006, KNGF richtlijn knie en heup arthrose). Door het samenvoegen van bovengenoemde aspecten wordt een meer holistische benadering gecre?erd en wordt manueel therapie in een bredere context geplaatst. Hierdoor wordt ruimte gecre?erd voor het betrekken van zowel medische training als psychosociale factoren, die van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de behandeling. Er is door de projectgroep besloten om de manueel therapeutische behandeling in de vorm van het protocol te evalueren op de volgende ICFdomeinen: functies en anatomische eigenschappen, activiteiten en persoonlijke factoren. Een uitgebreid literatuuronderzoek heeft geleid tot de meest valide, reproduceerbare en praktische toepasbare meetinstrumenten per domein. Zo wordt behalve de verandering in gewrichtsmobiliteit en pijn, ook de verandering in perceptie van de klacht in kaart gebracht.

Uniek

Het uiteindelijke behandelprotocol bestaat uit een combinatie van vier pijlers (manuele verrichtingen, medische training, meetinstrumenten en gedrag- en levensstijl). Dit protocol wordt sinds enkele maanden gebruikt door de fysiotherapeuten van het Meander Medisch Centrum Amersfoort. De projectgroep heeft binnen elke pijler de ?state of the art? behandel- en evaluatiemethoden weergegeven. Het geprotocolleerd aanbieden van de vier verschillende domeinen in ??n product maakt het protocol uniek in zijn soort. In de toekomst zal deze combinatie moeten worden onderzocht op haar effect. Via www.coxarthrose.nl kunt u zowel de onderbouwing in de vorm van een Best Practice Ontwerp als het Behandelprotocol gratis verkrijgen. Ook vindt u daar pati?nteninformatie en de mogelijkheid tot het online invullen van vragenlijsten.

ACTUEEL


Praktijk aangeboden in Nunspeet


Hierbij bied ik mijn praktijk voor orthopedische manuele therapie ter overname aan. De praktijk ligt in de regio Noord-Veluwe. Het betreft een eenmans-praktijk die ruim 40 jaar bestaat en een regio functie heeft. Er zijn meerdere overname scenario's bespreekbaar.

Tel. nr. ; 06 20108592 (Rob Steketee, Nunspeet)
Trainingen Najaar 2016 Breederode Instituut Rotterdam
Carriere aangeboden voor een ondernemende Manueel Therapeut


Wie/wat is: Kliniek KOMT goed!! ?
- een kleine gespecialiseerde praktijk
- groot in keten denken
- persoonlijke aandacht voor de client
- behandelingen volgens orthopedisch manueel concept
- behandelingen klachten in nek- en faciaal gebied (Crafta)
- gevestigd in Burgum (Friesland)
Onze praktijk is onderdeel van een groot netwerk van samenwerkende praktijken uit diverse disciplines in de gezondheidszorg. Denk daarbij o.a. aan: fysiotherapie,psychosomatiek, osteopathie,logopedie en tandartsen. Deze samenwerking, maar bovenal onze zeer specialistische zorg en persoonlijke aandacht, maken dat wij bezocht worden door clienten uit de hele noordelijke regio.

Wie zoeken wij?
- een collega met een van de volgende opleidingen: OMT, SOMT of Musculo-skeletaal
- een nauwkeurige werker, met een clientgerichte visie
- een ondernemer, meedenker en teamplayer
- een betrouwbaar persoon met passie voor het vak
- communicatief vaardig en bij voorkeur Fries kunnen verstaan

Wat bieden wij?
Een goedlopende praktijk, met een grote diversiteit aan behandelingen. Ben je bereid om je passie om te zetten in commercieel denken en bewegen als een investering voor de toekomst te zien ,dan willen wij graag met jou in contact komen . Beginnen met een VAR, uitbreiden tot zakelijke partner is mogelijk.

Meer info?
Zie onze website: www.kliniek-komtgoed.nl

Reageren?
kliniekkomtgoed@outlook.comBen jij de Manueel Therapeut die onze organisatie wil komen versterken? (Medicort)


Wij zoeken een afgestudeerde manueel therapeut (O.M.T. of Maitland)

ARCHIEF

18-01-2015

:

PAO Wengen 2015

15-11-2013

:

PAO Wengen 2014

14-06-2013

:

N.A.O.M.T. Symposium 2013

18-04-2013

:

De N.A.O.M.T.-ledencontactda ...

12-11-2012

:

Post Academisch Onderwijs We ...

20-09-2012

:

European Course Tour 2012

01-12-2011

:

Ledencontactdag met A.L.V.

25-06-2011

:

Cursus: Het plastische brein ...

09-06-2011

:

N.A.O.M.T. Social Event

28-04-2011

:

Cursus: Pijn (I.T.O.N. Cursu ...

27-09-2010

:

PAO-Wengen Cursussen 2011

30-08-2010

:

N.A.O.M.T. Symposium, inschr ...

19-05-2010

:

Ledencontactdag N.A.O.M.T.

28-02-2010

:

Uitnodiging PAO Wengen cursu ...

06-02-2009

:

Wie gaat er mee naar Rome in ...

08-06-2008

:

IFOMT-congres in de Doelen i ...

16-11-2006

:

workshop 'klinisch redeneren ...