AGENDA

Post Academisch Onderwijs Wengen 2013 voor Manueeltherapeuten en Fysiotherapeuten

Maandag 12 November 2012 om 14:00:00 :

Post Academisch Onderwijs Wengen 2013 voor Manueeltherapeuten en Fysiotherapeuten

Enthousiast ben ik over de inhoud van de 2 cursussen die ik voor 2013 heb kunnen organiseren.
5 gerenommeerde docenten staan garant voor een gedegen cursus welke gebaseerd is op de meest recente onderzoek resultaten. Beide cursussen zijn op de praktijk gericht van de manueel therapeut en fysiotherapeut en vinden plaats in het mooie Zwitserse wintersportoord Wengen, waar in de vrije uren optimaal van de prachtige wintersport mogelijkheden kan worden genoten.De eerste week in januari met Hans van den Berg en Beate Dejaco gaat over effectieve behandelmethoden, die hun waarde de afgelopen 25 jaar bewezen hebben, waarbij klachten in het bovenste en onderste kwadrant het uitgangspunt zijn.

De tweede week in maart, met Ben van Cranenburgh, Frans Bosch en Han Samwel is gericht op praktische toepassingen van Neuro- Beweging- en Gedrag- wetenschappelijke inzichten. Willen wij binnen de fysiotherapie ‘Bewegen’ als ‘Medicijn’ gebruiken, dan is gedegen kennis van de neurowetenschappen, effectieve krachttraining en kennis en vaardigheden van gesprekstechnieken noodzakelijk om te komen tot blijvend gezondheidsbevorderend gedrag.
Het is zeer de moeite waard een van deze unieke mogelijkheden samen met collega’s te beleven!
Cursus 2013-1: ‘Best Evidence in de Orthopedische Manuele Therapie’, 25 jaar ervaring in klinisch redeneren en vaardigheden voor de fysiotherapeut en manueeltherapeut, gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
- Datum: 20 t/m 26 januari 2013
- Docenten: Hans van den Berg en Beate Dejaco

Docent Hans van den Berg zal ons zijn effectieve behandelmethoden onderwijzen, waarbij klachten in het bovenste en onderste kwadrant het uitgangspunt zijn.
Hans van de Berg, sinds 1976 werkzaam als fysiotherapeut en manueeltherapeut, richtte in 1990 de Opleiding Orthopedische Manuele Therapie (OOMT) op. Hij heeft zijn waarde op het gebied van toegepaste biomechanica, diagnostische vaardigheden en klinisch redeneren in de afgelopen 25 jaren meer dan bewezen en zal bijgestaan worden door Beate Dejaco.
Mw. B. Dejaco-Lanz MSc, sportfysiotherapeut, orthopedisch manueel therapeut, Sport Medisch Centrum Papendal Arnhem, heeft haar sporen verdiend heeft in de praktisch benadering van schouderklachten.
Uit onderzoek blijkt dat stoornissen in de rotatorcuff of glenohumeraalgewricht niet los gezien kunnen worden in de kinetische keten van de schoudergordel. Het denken in kinetische ketens legt de basis voor de artrogene, myofaciale en neurogene benadering, waarbij ook de wervelkolom en ribben een belangrijke rol spelen.
Zo zullen klachten rond het bekken worden bezien vanuit de wetenschap en de klinische ervaring dat de gewrichten van de bekkengordel een grote samenhang vertonen met de overige gewrichten uit de bewegingsketen en ook als zodanig behandeld dienen te worden.

Cursus 2013-2: ‘De Trilogie van Effectief Bewegen’,
- praktische toepassingen van Neuro- Beweging- en Gedrag- wetenschappelijke inzichten, zijn drie pijlers om te komen tot duurzame bewegingsverbetering.
Datum: 3-9 maart 2013
Docenten: Ben van Cranenburgh, Frans Bosch en Han Samwel

De docenten Ben van Cranenburgh, Frans Bosch en Han Samwel vormen voor deze cursus een zeer deskundig team. Willen wij binnen de fysiotherapie ‘Bewegen’ als ‘Medicijn’ gebruiken, dan is gedegen kennis van de neurowetenschappen, effectieve krachttraining en kennis en vaardigheden van gesprekstechnieken noodzakelijk om te komen tot blijvend gezondheidsbevorderend gedrag.

Dr. Ben van Cranenburgh: ‘Pijn, Waarom?’,
Ben van Cranenburg is neurowetenschapper, Stichting ITON, Haarlem
Pijn is de meest voorkomende maar minst begrepen klacht. Mensen met chronische pijn worden vaak niet serieus genomen en krijgen vaak verkeerde of schadelijke behandelingen. Nieuwe inzichten in de neurowetenschappen laten zien dat ons pijnsysteem flexibel is: het kan “op scherp” gezet worden wanneer dat nodig is (bijv. tijdens een genezingsproces), maar het kan ook worden afgeremd of uitgeschakeld (bijv. bij overlevingssituaties). Dit nieuwe gedachtegoed opent een veel breder repertoire van manieren om pijn aan te pakken. De fysiotherapeut en manueeltherapeut zullen tijdens deze cursus inzicht verwerven dat pijn in een brede context geplaatst moet worden. Nieuwe inzichten in ons brein hebben een omslag in ons denken over pijn teweeg gebracht. Ons pijnsysteem is flexibel en veranderbaar, het kan gevoeliger of ongevoeliger worden. Pijn kan het brein volledig beheersen. Het brein is echter een strijdtoneel voor onze gevoelens, belevenissen, gedachten en bezigheden. Op dit krachtenspel kunnen we zelf een invloed uitoefenen: de nieuwe inzichten leveren suggesties voor een andere aanpak waarbij men primair zelf de regie over zijn pijn behoudt.

Dhr. Frans Bosch: ‘Krachttraining en Coordinatie’, Hoe?’
Frans Bosch is als docent anatomie en motorisch leren verbonden aan de Fontys Sporthogeschool. Daarnaast werkt hij als trainer voor het Nationale Rugby Team van Wales.
- Training en oefentherapie vormen een wezenlijk onderdeel van de fysiotherapie. Daarbij is het van name van belang, dat de prestatieverbetering, die men nastreeft, niet beperkt blijft tot de oefensituatie, maar transfereert naar de activiteiten van alledag en/of in de sportbeoefening. Met name voor transfers op coördinatief gebied geldt, dat die transfer niet zomaar optreedt. Het gevaar dat er in de oefen setting geďsoleerde ‘splinterskills’ nagestreefd worden, is dan ook niet denkbeeldig.
Transfers zijn onderhevig aan de wetten van motorisch leren. Intentie gericht bewegingsontwerp, de rol van variatie, faseovergangen in controle enz. hebben veel invloed op de transfer en bepalen of bewegen toegepast zal worden in handelen. Voor een fysiotherapeut is kennis van motorische controle en motorisch leren daarom onontbeerlijk. -

Dr. Han Samwel: ‘Praten’ ‘Waarom en Hoe’
Han Samwel is Klinisch psycholoog UMC St Radboud te Nijmegen.
‘De moeilijke patiënt en toch ontspannen werken’
- Behandeling van patiënten is niet slechts het toepassen van kennis en technieken. Patiënten reageren niet alleen op de inhoud van behandelmethoden maar ook op het gedrag van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut moet (leren) inspelen op specifieke kenmerken van de patiënt zoals de stille, agerende of breedsprakige patiënt. Dit heeft invloed op de motivatie voor gedragsverandering, het al of niet volgen van behandelvoorschriften en de weerstand tegen gedragsverandering op verschillende momenten binnen de behandeling.
Tijdens de cursus zullen we daarom uitgebreid aandacht besteden het leren wat helpend en wat niet helpend is (de valkuilen) in het eigen gedrag naar patiënten. We zullen naast wat theorie, zoveel oefenen zodat je kunt ervaren wat motiverend werkt en wat jezelf niet uitput. -
En waar laden we ons zelf op om dit alles dag in dag uit goed uit te kunnen voeren..? Ja, die combinatie ligt bij uitstek in Wengen!

Het lijkt mij daarom goed om stil te staan bij prettige en zinvolle ontmoetingen met collega’s, ons vak en met ons zelf in Wengen. Ik wil jullie dan ook van harte uitnodigen om bij het 25ste jaar aanwezig te zijn!

Het steeds terug keren van vele cursisten geeft de enorme waardering aan van de unieke combinatie van een gedegen cursus met wintersport op een idyllisch plekje in Zwitserland
Deze cursusweek is geschikt voor zowel fysiotherapeuten als manueel therapeuten.
Zie www.paowengen.nl voor meer informatie.

ACTUEEL


Praktijk aangeboden in Nunspeet


Hierbij bied ik mijn praktijk voor orthopedische manuele therapie ter overname aan. De praktijk ligt in de regio Noord-Veluwe. Het betreft een eenmans-praktijk die ruim 40 jaar bestaat en een regio functie heeft. Er zijn meerdere overname scenario's bespreekbaar.

Tel. nr. ; 06 20108592 (Rob Steketee, Nunspeet)
Trainingen Najaar 2016 Breederode Instituut Rotterdam
Carriere aangeboden voor een ondernemende Manueel Therapeut


Wie/wat is: Kliniek KOMT goed!! ?
- een kleine gespecialiseerde praktijk
- groot in keten denken
- persoonlijke aandacht voor de client
- behandelingen volgens orthopedisch manueel concept
- behandelingen klachten in nek- en faciaal gebied (Crafta)
- gevestigd in Burgum (Friesland)
Onze praktijk is onderdeel van een groot netwerk van samenwerkende praktijken uit diverse disciplines in de gezondheidszorg. Denk daarbij o.a. aan: fysiotherapie,psychosomatiek, osteopathie,logopedie en tandartsen. Deze samenwerking, maar bovenal onze zeer specialistische zorg en persoonlijke aandacht, maken dat wij bezocht worden door clienten uit de hele noordelijke regio.

Wie zoeken wij?
- een collega met een van de volgende opleidingen: OMT, SOMT of Musculo-skeletaal
- een nauwkeurige werker, met een clientgerichte visie
- een ondernemer, meedenker en teamplayer
- een betrouwbaar persoon met passie voor het vak
- communicatief vaardig en bij voorkeur Fries kunnen verstaan

Wat bieden wij?
Een goedlopende praktijk, met een grote diversiteit aan behandelingen. Ben je bereid om je passie om te zetten in commercieel denken en bewegen als een investering voor de toekomst te zien ,dan willen wij graag met jou in contact komen . Beginnen met een VAR, uitbreiden tot zakelijke partner is mogelijk.

Meer info?
Zie onze website: www.kliniek-komtgoed.nl

Reageren?
kliniekkomtgoed@outlook.comBen jij de Manueel Therapeut die onze organisatie wil komen versterken? (Medicort)


Wij zoeken een afgestudeerde manueel therapeut (O.M.T. of Maitland)

ARCHIEF

18-01-2015

:

PAO Wengen 2015

15-11-2013

:

PAO Wengen 2014

14-06-2013

:

N.A.O.M.T. Symposium 2013

18-04-2013

:

De N.A.O.M.T.-ledencontactda ...

12-11-2012

:

Post Academisch Onderwijs We ...

20-09-2012

:

European Course Tour 2012

01-12-2011

:

Ledencontactdag met A.L.V.

25-06-2011

:

Cursus: Het plastische brein ...

09-06-2011

:

N.A.O.M.T. Social Event

28-04-2011

:

Cursus: Pijn (I.T.O.N. Cursu ...

27-09-2010

:

PAO-Wengen Cursussen 2011

30-08-2010

:

N.A.O.M.T. Symposium, inschr ...

19-05-2010

:

Ledencontactdag N.A.O.M.T.

28-02-2010

:

Uitnodiging PAO Wengen cursu ...

06-02-2009

:

Wie gaat er mee naar Rome in ...

08-06-2008

:

IFOMT-congres in de Doelen i ...

16-11-2006

:

workshop 'klinisch redeneren ...