ARTIKELEN

Samenwerking met anderen bevordert de kwaliteit van onze zorg

Maandag 08 September 2008 om 10:00:00 :

Samenwerking met anderen bevordert de kwaliteit van onze zorg

Manuele therapie is een modern vak. Inzichten en behandeltechnieken worden voortdurend aangepast aan de hoge eisen van de huidige maatschappij en de resultaten van medisch onderzoek. Het is niet eenvoudig om wetenschapsresultaten in klinische handelingen of richtlijnen om te zetten. Diane Lee, orthopedisch manueel therapeut uit Canada, is ??n van de leidende therapeuten die dit kunnen. In dit interview spreekt Diane Lee zich uit over de rol van wetenschappelijk onderzoek en de behoefte aan multidisciplinaire, pati?ntgerichte centra.

Mevrouw Lee, u hebt in vele landen presentaties gegeven. U sprak therapeuten, wetenschappers en artsen die werken onder heel verschillende omstandigheden. Wat is uw mening over moderne gezondheidszorg: is de zorg tegenwoordig toereikend voor de zorgvraag? Wat mist er naar uw mening in de huidige systemen?

?In de dagelijkse praktijk komen we veel problemen tegen die ons hinderen om optimale zorg te verlenen. De belangrijkste struikelblokken zijn: onvoldoende tijd om ??n op ??n met de pati?nt te werken, niet genoeg geld voor voldoende fysiotherapie, en de onmogelijkheid om in het belang van de pati?nt snel met andere disciplines in de gezondheidszorg samen te werken. Er is ongelooflijk veel kennis over wat er nodig is om iemand te genezen, maar soms kost dat meer tijd dan wij ons financieel kunnen veroorloven in onze praktijken. Ik zie in Canada dat therapeuten hun onderzoekstijden - in mijn ogen het belangrijkste onderdeel van therapie - inkorten. Ze gaan snel over tot behandelen omdat ze maar 15 tot 20 minuten de tijd hebben. Maar een grondig onderzoek om de klinische puzzel op te lossen, kost tijd en dus geld.?

Als u de gezondheidszorg mocht veranderen, wat zou u wensen?

?Multidisciplinaire teams met snelle toegang tot radiodiagnostiek, de mogelijkheid om andere specialisten te consulteren en teamwork bij het leveren van zorg. Er is nu eenmaal vaak een team nodig om iemand te helpen herstellen. Maar in de meeste delen van de wereld werken hulpverleners ge?soleerd. Overal wachtlijsten, doorverwijzen kan vaak niet en slechte communicatie. Ik denk dat de zorgbehoefte van de pati?nt erbij gebaat is als we manieren ontwikkelen om snelle samenwerking te bevorderen en als we tijd nemen voor goede discussies. De kennis is er, maar het leveren van de zorg heeft aandacht nodig. Aan de basis hiervan ligt helaas tijd en geld.?

Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van respect binnen de medische wereld. Behandelingen moeten goed wetenschappelijk onderbouwd zijn, voordat therapeuten ze durven toe te passen. Zelfs als in de dagelijkse praktijk blijkt dat ze effectief zijn. Wat vindt u van deze behoefte aan publicaties en onderzoeken?

?Het lijkt erop dat velen geloven dat alleen wetenschappelijk onderzoek kan dienen als onderbouwing van een behandeling. Maar daarvoor is veel meer nodig dan kennis van onderzoeksresultaten alleen. Ieder individu presenteert zich nu eenmaal met zijn eigen unieke klinische puzzel. Elk individu vertaalt een klacht nu eenmaal in een ander symptomenbeeld. Naar mijn stellige overtuiging zal klinisch redeneren daarom net zo belangrijk blijven als onderzoeksbewijs. Dat betekent niet dat we wetenschappelijk bewijs niet erkennen, maar wel dat we er niet volledig op kunnen bouwen om behandelprotocollen op te stellen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om het onderzoek op ons terrein goed te blijven volgen en te overwegen wat de implicaties zijn voor de dagelijkse praktijk.?

Hoe belangrijk is orthopedische manuele therapie in een moderne maatschappij?

?Ik heb na mijn fysiotherapiediploma een opleiding gevolgd in Orthopedische Manuele Therapie. Ik geloof stellig dat het lichaam zich met slechts een paar correcties betere bewegingspatronen zal herinneren voor bijvoorbeeld hurken, tillen en rennen als je de neuromyofasciale restricties kunt herstellen die een individu afhouden van effici?nt bewegen. Ik gebruik dagelijks technieken uit de manuele therapie, maar wel als onderdeel van een breder behandelplan. Daarin worden ontspanning en mobiliseren ondersteund door lichaamsbesef, correctie en conditioneren. Manuele therapie is een onderdeel van wat ik doe, maar wel een essentieel onderdeel. Ik geloof niet dat het zinvol is om te onderzoeken welke manuele techniek de beste is of om manuele therapie en oefentherapie te vergelijken. Niemand zou meer zo gedifferentieerd moeten werken. Voor mij ligt de sleutel tot succes in een multimodale behandeling. Daarbij zijn educatie, manuele therapie, houding en bewegingstraining en -conditionering in een goed therapieprogramma gevat. Dus samengevat: manuele therapietechnieken zijn erg belangrijk, maar dan wel ge?ntegreerd in een multimodaal behandelplan en niet als ge?soleerde therapie."

ACTUEEL

ARCHIEF

22-06-2010

:

Bewegingen in de manuele the ...

04-04-2010

:

Wakker worden van de hoofdpi ...

19-11-2008

:

Nieuwe inzichten bij onbegre ...

08-09-2008

:

Samenwerking met anderen bev ...

20-06-2008

:

Hoofdpijn komt vaak niet all ...

21-03-2008

:

Orthopedisch Manueel Therape ...

21-12-2007

:

Manuele Therapie bij heupart ...