ARTIKELEN

Bewegingen in de manuele therapie

Dinsdag 22 Juni 2010 om 15:45:00 :

Bewegingen in de manuele therapie

Eind november vindt in de Hogeschool van Amsterdam een fantastisch symposium plaats voor manueeltherapeuten. Met lezingen en workshops worden manueeltherapeuten de laatste wetenschappelijke kennis en nieuwe vaardigheden bijgebracht. Enthousiaste sprekers van internationaal gerenommeerde allure zijn aangetrokken om dit symposium tot een succes te maken. Een speciale symposiumcommissie is door het NAOMT-bestuur benoemd om het symposium te organiseren. Een interview met de voorzitter van deze commissie: Reg Tan.

Het organiseren van een dergelijk symposium is een enorme klus. Wat is je drijfveer om naast je al drukke baan zoveel tijd te investeren in het voorzitterschap van dit symposium?

?Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden van een commissie om dit bijzondere symposium te organiseren, wist ik precies wat me te wachten stond. Al eerder heb ik in Amsterdam een congres georganiseerd, ruggespraak heette dat. Juist vanwege de eerder opgedane ervaring ben ik gevraagd door het NAOMT-bestuur. Ik vind het belangrijk om iets voor mijn beroepsgroep te doen en doe het met plezier. De Orthopedisch Manueel therapeuten zijn enthousiast over het werk van de commissie en het is inspirerend om op deze manier met collega?s iets groots op te zetten. Het is tijd geworden dat de NAOMT zich sterker naar buiten toe gaat presenteren.?

Het symposium heeft de titel gekregen: ?Bewegingen in de manuele therapie?. Kun je deze titel toelichten?

?De Manuele Therapie ontwikkelt zich van een biomedische vakgebied naar een vakgebied waar meer dynamisch gedacht en gewerkt wordt. Bij de manuele therapieaanpak van klachten wordt herstellen van bewegingen steeds belangrijker gevonden. Bewegingen staan in ons vak op de voorgrond. Daarnaast is ons vak continu in beweging: de wetenschappelijke onderbouwing van ons werk wordt sterker en we zijn benieuwd naar wat de sprekers ons in 2010 kunnen bieden.?

Dit symposium heeft een bijzondere vorm: ?s ochtends zijn er lezingen, ?s middags uitsluitend nog workshops. Deelnemers die beide dagen komen, kunnen alle workshops bezoeken. Waarom is voor deze vorm gekozen?

?De symposiumcommissie vindt het belangrijk om een theoretische onderbouwing van ons vak aan te vullen met het uitbreiden van praktische vaardigheden op hoog niveau. De vorm die nu gekozen is, hebben we overgenomen naar voorbeeld van het een vorig jaar in Rome gehouden congres voor manueeltherapeuten. Deze formule is zeer geschikt voor een congres van een paar honderd deelnemers: leerzaam, aangenaam en uitstekend voor het onderhouden van contacten met collega?s.?

We begrijpen dat jouw voorzitterschap gaat leiden tot een memorabel symposium. Is er nog iets dat je graag zou willen melden aan de lezers van de Movemens?

?Ja, ik zou graag iets persoonlijks willen toevoegen. Ik ben heel blij dat Hans van den Berg als spreker van dit symposium optreedt. Hans van den Berg is grondlegger van de Orthopedische Manuele Therapie. Hij heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet om een groep manueeltherapeuten op te leiden, die zich kenmerkt door doorzettingsvermogen en precisie in werken. Deze groep (OMT-ers) gaat zeer gedreven te werk om een zo hoog mogelijke kwaliteit van werken te bieden en wij zijn er trots op dat we door Hans zijn opgeleid. Voor mij persoonlijk en ook voor de overige commissieleden is Hans van grote invloed geweest op ons beroepsleven. Het werk van Hans is voor vele collega?s van onschatbare waarde en we zijn er meer dan tevreden over dat Hans ook nu weer zijn kennis met vele manueeltherapeuten zal gaan delen.?

ACTUEEL

ARCHIEF

22-06-2010

:

Bewegingen in de manuele the ...

04-04-2010

:

Wakker worden van de hoofdpi ...

19-11-2008

:

Nieuwe inzichten bij onbegre ...

08-09-2008

:

Samenwerking met anderen bev ...

20-06-2008

:

Hoofdpijn komt vaak niet all ...

21-03-2008

:

Orthopedisch Manueel Therape ...

21-12-2007

:

Manuele Therapie bij heupart ...