NIEUWS

A.L.V. N.A.O.M.T. 1 december 2011

Donderdag 01 December 2011 om 10:00:00 :

A.L.V. N.A.O.M.T. 1 december 2011

ALV NAOMT 1 december 2011
Notulen : Cecile Rost

Aanwezig:
bestuur NAOMT: Hank Drewes, Rob Steketee, Cees de Zoete
Leden: 18
Opening door Hank Drewes
Goedkeuring notulen ALV 2010
Mededelingen en ingekomen stukken:

Bestuur bestaat nu uit drie leden. Veelvuldig vergaderen is hierdoor makkelijk en er wordt hard gewerkt binnen het bestuur aan het OMT consult

A.L.V. PDF Download

Projecten en plannen
- Het Tijdschrift voor Manuele Therapie stopt per 1 januari 2012. Vraag is welk blad nu voor OMT-ers meest geschikt is om toe te sturen naar de leden. Gedacht wordt aan het online JOSPT tijdschrift, waarin fulltext artikelen voor abonnees beschikbaar zijn. Is financieel ook gunstiger voor de NAOMT: in plaats van € 3400 per jaar wordt het € 1200 per jaar.
- Symposium 2010/2013. Data eerstvolgende symposium: 14 en 15 juni 2013. Voorzitter symposium 2013 is Cecile Röst. Commissieleden: Meine Veldman, Brigitte van Uden, Erik Jongenburger en Humbert Buur. Sprekers die momenteel worden benaderd zijn onder meer Rene Castien cwk hoofdpijn, Mark Bloemberg fascietechnieken, Anton de Weijer TMJ, Susannah Britnell SIJ, SPD, Hans van den Berg: CWK onderzoek.
- OMT consult: software / opleiding. Opleiding: cursus over techniekkeuzes, verdieping voor OMT-ers, koppeling aan software. Doel is gelijkheid en eigenheid OMT-ers bewaren.
- In eerdere presentatie op 1 december is de ontwikkelde software gepresenteerd: een versimpelde versie van bestaande software, gericht op OMT-ers en met een simpele invoering van ketendiagnostiek
- Hulp nodig van leden bij opzetten van oefen-/cursusdagen op lokaal niveau. Graag in praktijken van OMT-ers. NAOMT zorgt voor accreditatie, hapjes en drankjes, leden voor locaties en netwerken. Vragen vanuit de leden: het lukt maar niet om georganiseerde bijscholing van de grond te krijgen. Mening bestuur?
- Andere vraag: hoe brengen we de nieuwe OMT-ers nog de goede technieken bij? Volgend jaar verdwijnt ook de perifere gewrichten uit de opleiding.
- Er bestaat inmiddels (bijna) een website met OMT-technieken, kan dat een basis worden voor oefendagen?
- Technieken onderhouden door cursusdagen van Hans van den Berg mogelijk? Bv. twee dagen per jaar.
- Technieken hanteren binnen nieuwe visies
- Nieuwe OMT-ers moeten erbij gehaald worden. Skillsdagen ook openstellen voor SOMT-leden mogeljk?
- Geen contact meer met de HU na vorige besprekingen met het bestuur van de HU OMT-opleiding, tegelijkertijd willen de NAOMT leden toch wel de nieuwe OMT-ers meer OMT skills aanleren. Daarnaast zijn er OMT-ers die geen NAOMT leden zijn. Leden denken vooral aan nascholing. Cees de Zoete en Jan Bakker gaan de nascholingen opzetten.
- Graag OMT-ers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de OMT aanmelden bij de NAOMT als genomineerde voor de Hans van den Berg prijs die op het symposium van 2013 wordt uitgereikt.
Financieel
- Uitgedeeld wordt begroting 2012 en 2013: momenteel 124 leden. Drie nieuwe leden en veertien leden gestopt met werken. Daarnaast 18 aspirantleden, studeren nu op de HU.
- Lidmaatschap gaat iets omhoog om de OMT software verder te kunnen ontwikkelen
- NAOMT symposium 2010 is een succes geweest, 75 betalende OMT-leden en 60 NVMT-ers per dag
- OMT-consult wordt over meer jaren afgeschreven in de balans, in 2012 wordt nog € 12.000 afgeschreven
- Balans is in orde, de komende 2 jaar kan een sluitende begroting gemaakt worden en een gezonde club behouden worden.
Bestuurssamenstelling
- Officieel afscheid genomen van Brigitte van Uden en Cecile Röst, die beiden wel actief blijven als actieve commissieleden.
- Huidig bestuur HD, RS, CdeZ
Rondvraag:
- Vragenlijsten toevoegen aan de software? Bodychart, VAS, PSK, Quebec worden genoemd. Bestuur: er komt nog een ronde om geschikte aanvullingen aan de software toe te passen.
- NVMT bestuur uitnodigen voor het symposium? In hoeverre staat het bestuur daarvoor open? We willen als OMT-ers meer bekend worden binnen de NVMT, meent ook het bestuur.
- De statuten moeten eigenlijk worden aangepast om de OMT 2 examens niet meer verplicht te stellen om lid te worden nu ze niet meer afgenomen worden.
- Kunnen we cursussen met OMT skills openstellen voor andere manueeltherapeuten? Ja, maar in eerste instantie moeten er veel OMT-ers aanwezig zijn. Dus primair voor NAOMT-leden.
- Kan de website geüpdate worden: actueler en teksten moderner? Graag ook in zinnen met maximaal 10 worden.
- Laten we vast nadenken over aanbieden OMT-consult aan verzekeraars.
- Pijnpoli’s van Rotterdam werken graag samen met OMT-ers. Kan dit een voorbeeld zijn voor andere pijnpoli’s? Jan Bakker vraagt of er landelijk meer soortgelijke initiatieven zijn en zo ja, of die zich willen melden aan Ron Aalberse of Jan. Robert doet iets soortgelijks in de Maartenskliniek en ziet graag eerst wetenschappelijke resultaten van interventie-effect, maar is geïnteresseerd in uitwisseling.
- Afsluiting door de voorzitter.

A.L.V. PDF Download

ACTUEEL


Praktijk aangeboden in Nunspeet


Hierbij bied ik mijn praktijk voor orthopedische manuele therapie ter overname aan. De praktijk ligt in de regio Noord-Veluwe. Het betreft een eenmans-praktijk die ruim 40 jaar bestaat en een regio functie heeft. Er zijn meerdere overname scenario's bespreekbaar.

Tel. nr. ; 06 20108592 (Rob Steketee, Nunspeet)
Trainingen Najaar 2016 Breederode Instituut Rotterdam
Carriere aangeboden voor een ondernemende Manueel Therapeut


Wie/wat is: Kliniek KOMT goed!! ?
- een kleine gespecialiseerde praktijk
- groot in keten denken
- persoonlijke aandacht voor de client
- behandelingen volgens orthopedisch manueel concept
- behandelingen klachten in nek- en faciaal gebied (Crafta)
- gevestigd in Burgum (Friesland)
Onze praktijk is onderdeel van een groot netwerk van samenwerkende praktijken uit diverse disciplines in de gezondheidszorg. Denk daarbij o.a. aan: fysiotherapie,psychosomatiek, osteopathie,logopedie en tandartsen. Deze samenwerking, maar bovenal onze zeer specialistische zorg en persoonlijke aandacht, maken dat wij bezocht worden door clienten uit de hele noordelijke regio.

Wie zoeken wij?
- een collega met een van de volgende opleidingen: OMT, SOMT of Musculo-skeletaal
- een nauwkeurige werker, met een clientgerichte visie
- een ondernemer, meedenker en teamplayer
- een betrouwbaar persoon met passie voor het vak
- communicatief vaardig en bij voorkeur Fries kunnen verstaan

Wat bieden wij?
Een goedlopende praktijk, met een grote diversiteit aan behandelingen. Ben je bereid om je passie om te zetten in commercieel denken en bewegen als een investering voor de toekomst te zien ,dan willen wij graag met jou in contact komen . Beginnen met een VAR, uitbreiden tot zakelijke partner is mogelijk.

Meer info?
Zie onze website: www.kliniek-komtgoed.nl

Reageren?
kliniekkomtgoed@outlook.comBen jij de Manueel Therapeut die onze organisatie wil komen versterken? (Medicort)


Wij zoeken een afgestudeerde manueel therapeut (O.M.T. of Maitland)

ARCHIEF

28-02-2017

:

Nieuwsbrief - 2017

09-07-2016

:

Nieuwsbrief - Editie Voorjaa ...

25-12-2015

:

N.A.O.M.T. nieuwsbrief decem ...

17-12-2014

:

NAOMT nieuwsbrief oktober 20 ...

09-07-2014

:

De N.A.O.M.T. biedt bij- en ...

06-05-2014

:

Hans van den Berg onderschei ...

15-06-2013

:

Hans van den Bergprijs 2013

18-04-2013

:

A.L.V. N.A.O.M.T. 18 april 2 ...

11-01-2013

:

De inschrijving voor het twe ...

07-01-2013

:

Vacature: Manueel therapeut ...

17-12-2012

:

Nieuwsbrief December 2012

29-05-2012

:

Nieuwsbrief 2012

01-12-2011

:

A.L.V. N.A.O.M.T. 1 december ...

06-07-2011

:

NAOMT nieuwsbrief zomer 2011

26-11-2010

:

Symposium Bewegingen in de M ...

30-07-2010

:

Nieuwe website online

15-04-2010

:

Australian Manual Concepts

05-10-2009

:

Nieuwsbrief N.A.O.M.T. 2010

14-05-2009

:

Nieuwsbrief N.A.O.M.T. 2009

21-04-2009

:

Manueelfysiotherapeut ?