• OVER ONS

    Wat is de N.A.O.M.T.?

OVER ONS

NEDERLANDS ASSOCIATIE ORTHOPEDISCHE MANUELE THERAPIE


Inleiding


De Nederlandse Associatie Orthopedische Manuele Therapie (N.A.O.M.T.) is op 18 juni 1991 opgericht. De N.A.O.M.T. bestaat uit afgestudeerde Orthopedisch Manueel Therapeuten.


Doel


De N.A.O.M.T. heeft ten doel:

  • het bevorderen van de Orthopedische Manuele- en Manipulatieve zorg ten behoeve van haar leden.

De Associatie tracht dit doel te bereiken door het bepleiten van de belangen van de Associatie en haar leden bij de overheid, zorgverzekeraars en nationale- en internationale verenigingen van Manuele Therapie. De doelstelling van overleg met belanghebbende organisaties is bundeling van krachten in een onafhankelijk instituut.


Zij is er een voor de middellange en lange termijn en dient gericht te zijn op:

  • Het ontwikkelen van een beroepsprofiel dat aansluit bij de normen, zoals ontwikkeld door I.F.O.M.T..

  • Het doen ontstaan van een eigensoortige hulpverleningsdiscipline binnen de gezondheidszorg.

  • Het opzetten en in standhouden van een organisatie, welke de materiele voorwaarden schept tegen welke de Orthopedische Manuele en Manipulatieve zorg wordt geboden aan hen die haar behoeven.


O.M.T. geen Fysiotherapie

Orthopedische Manuele Therapie, zoals beschreven door de International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists is geen fysiotherapie. Dit is een fundamenteel gegeven en heeft verschillende, sterk uiteen lopende, consequenties. Deze consequenties kunnen op hun beurt leiden tot (sociaal-) maatschappelijke andere uitkomsten dan die bij de fysiotherapie op terreinen van wetgeving (eigensoortige discipline), opleiding en tarifering.

Discussies over de representatie van het beroep van de Orthopedisch Manueel Therapeut en haar plaats als een eigensoortige hulpverleningsdiscipline binnen de gezondheidszorg gaan verder dan afspraken over de "price". Voor de N.A.O.M.T. is de "prize" het uitgangspunt van haar beleid, waarbij de kwaliteit van het produkt Manuele en Manipulatieve zorg centraal staat.

CONTACT GEGEVENS

Algemene gegevens

 

 

 

N.A.O.M.T.

Postbus 1027

2280 CA

Rijswijk


HET BESTUUR

Het algemene bestuur

 

 

Drewes, Hank

Steketee, Rob

de Zoete, Cees


DE PROJECTGROEPEN

Symposium N.A.O.M.T.

 

 

 

 

Veldman, Meine

Tan, Reg

Rost, Cecile

Uden, Brigitte van

Buur, H.S.J.

My Careplan O.M.T.

 

 

 

Bakker, J.

Buur, H.S.J.

Steketee, Rob

de Zoete, Cees

N.A.O.M.T. dag

 

Drewes, Hank

Steketee, Rob

Snijzaal

 

Drewes, Hank

Steketee, Rob


WEBMASTER

Webmaster

Delta9 Internet